2019-05-10

bmi

5 (100%) 1 vote[s]

شاخص توده بدنی یا BMI ( body mass index) سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع BMI سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود.

*بعد از محاسبه به توضیحات پایین فرم دقت کنید*

جدول مقایسه BMI
BMI کمتر از 19کمبود وزن
BMI بین 19 تا 25وزن مطلوب
BMI بین 25 تا 30مقداری اضافه وزن
BMI بیشتر از 30چاق

با افزایش وزن، BMI نیز افزایش می یابد ولی با افزایش قد BMI به مقدار زیادی (مقسوم مجذور) کاهش میابد. حال چون امکان افزایش قد نیست ، پس برای رسیدن به BMI مطلوب باید وزن را کاهش داد. وهمانطور که وزن با سن رابطه مستقیم دارد با بالا رفتن سن در افراد سالم ، عموما حجم توده های چربی زیاد شده و وزن افزایش می یابد که با توجه به فرمول ، BMI مطلوب نیز باید تاثیر داده شود.

جدول مقایسه BMI مطلوب برای گروه های سنی مختلف
BMI مطلوبگروه سنی
21بین 17 تا 19
22بین 19 تا 24
23بین 24 تا 34
24بین 34 تا 44
25بین 44 تا 54
26بین 54 تا 64
2764 به بالا